Testside

Test av slider

Forside slider

echo "

Hei fra PHP i HTML snippet

" include 'html5/slider-kwick/slider-inkludert.php'; ?>

Forside slider

echo "

Hei fra PHP i HTML snippet

" include 'html5/slider-kwick/slider-inkludert.php'; ?>